Publikacije

Analiza 2019 – 2021

Analiza medijskog izveštavanja o problemu nasilja prema ženama grupe „Novinarke protiv nasilja prema ženama“ za period od 1. januara 2019. do 31. decembra 2021. godine obuhvatila je sve objave iz elektronskih i štampanih medija, kao i sa internet portala.

Analiza pokazuje kakve su promene uočene u medijskom izveštavanju o ovom društvenom problemu tokom posmatrane tri godine, gde su ostvareni najznačajniji pomaci, a na kojim aspektima je potrebno još raditi kako bi medijsko izveštavanje doprinosilo zaštiti žrtava i iskorenjivanju nasilja.

 

Analiza 2020

Analiza medijskih objava o problemu nasilja prema ženama grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama odnosi se na celu 2020. godinu.

Analizom su obuhvaćene objave iz elektronskih i štampanih medija, kao i sa internet portala dostupne kroz Ebart arhivu medijskog izveštavanja.

Analiza 2019

Analiza medijskih objava o problemu nasilja prema ženama grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama obuhvatila je period cele 2019. godine.

Analizom su obuhvaćene sve objave u elektronskim i štampanim medijima, kao i na internet portalima iz Ebart arhive medijskog izveštavanja…

Portret nasuprot pejzaža

U Srbiji je, prema podacima Mreže Žene protiv nasilja, u periodu od 2010. do 2019. godine ubijeno najmanje 307 žena od strane muževa ili intimnih partnera. U tom kontekstu, mediji u Srbiji imaju moćnu ulogu. Budući da predstavljaju najčešći izvor informacija na osnovu kojih se prati rasprostranjenost nasilja prema ženama i njegove karakteristike, mediji istovremeno učestvuju i u oblikovanju stavova društva o ovom fenomenu. Analiza medijskog izveštavanja o zloupotrebi vatrenog oružja za muško nasilje prema ženama, predstavlja polaznu osnovu za dalji rad grupe Novinarke protiv nasilja na ovom problemu, sa ciljem da se kroz konkretne aktivnosti i rad sa medijima poveća nivo svesti i smanji zloupotreba vatrenog oružja u slučajevima nasilja prema ženama, nasilja u porodici i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

Smernice za medijsko izveštavanje

Smernice su praktičan vodič medijskim radnicama i radnicima kako da izveštavanjem doprinesu prevenciji nasilja prema ženama i edukuju javnost kroz etičko i informisano izveštavanje o ovom problemu. Smernice su razvijene na osnovu višemesečnih analiza i diskusija grupe „Novinarke protiv nasilja prema ženama”, a koja je nastala zahvaljujući UNDP Srbija i Fondu B92. Cilj smernica je da se unapredi kvalitet izveštavanja o ovoj temi, razreše dileme na koje novinarke i novinari koji izveštavaju o ovom problemu često nailaze, ali takođe da bude izbegnut ili makar umanjen nivo traumatizacije žena koje su imale iskustvo nasilja, kada se o rodno zasnovanom nasilju izveštava u medijima.