Najčešća pitanja

KO MOŽE DA POSTANE ČLANICA GRUPE?

Svaka žena koja radi u medijima dobrodošla je u Grupu „Novinarke protiv nasilja prema ženama“. Pod medijima ne podrazumevamo samo standardne redakcije i medijske kuće, već mislimo i na slobodne novinarke, radnice na internetu, blogerke, žene koje proizvode sadržaje za Jutjub, Instagram, TikTok i druge platforme – koje žele da se bave temom rodno zasnovanog nasilja i da izgrade standarde u obradi ove teme.

KAKO SE POSTAJE ČLANICA GRUPE?

Grupa je otvorena i inkluzivna, te nema strogo propisanih procedura. Dovoljno je da na adresu info@novinarkeprotivnasilja.org pošaljete mejl kojim ćete nam dostaviti svoje ime, prezime, kontakt i ime redakcije ili link ka platformi koju koristite. Ako ste slobodna novinarka, dovoljno je da navedete samo to.

KAKO DA SE ANGAŽUJEM U GRUPI?

O svim redovnim i vanrednim aktivnostima, Grupa redovno izveštava članice preko mejling liste, a svaku aktivnost prati poziv članicama da se priključe. Najčešće je to analiza medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama koja se izrađuje dva puta godišnje, ali ima i drugih aktivnosti. Grupa svakako želi da uključi što više članica.

DA LI JE ANGAŽMAN OBAVEZAN?

Angažman u aktivnostima Grupe isključivo je na dobrovoljnoj osnovi. Kao žene, svesne smo opterećenja koja svakodnevni život nosi sa sobom i izazova usklađivanja posla i privatnog života. Kao novinarke, uvek imamo u vidu preopterećenost, nedovoljnu plaćenost i premor koleginica.

MOGU LI SE GRUPI PRIKLJUČITI I MUŠKARCI?

Grupa od samog početka polazi od ideje svoje višestruke uloge. Naš primarni cilj je da unapredimo standarde izveštavanja o nasilju prema ženama, ali želimo da budemo i siguran prostor za žene, sredina u kojoj svaka članica može, ako želi, da podeli svoja iskustva i da popriča o izazovima ili problemima u svom radu. Članice u Grupi mogu da nađu i podršku za izazove poput mobinga, seksualnog uznemiravanja ili partnerskog nasilja. Zato za sada Grupa ne prima muške kolege, ali to ne znači da jednoga dana ne može biti drugačije.