Smernice

Smernice za medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama

Analiza medijskog izveštavanja pokazuje da medijska pokrivenost muškog nasilja nad ženama i njegovog najbrutalnijeg oblika – ubistva, postaje sve više tabloidna u svom stilu, oslanjajući se svake godine na sve manje novinarskih istraživanja. Ova analiza dovela je do angažmana članica Grupe „Novinarke protiv nasilja prema ženama“ u izradi Smernica za medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama, koje su napisane tako da budu korisne svim medijima: štampanim, elektronskim i digitalnim. One pokrivaju sve novinarske i uredničke dileme koje se mogu predvideti kada je reč o izveštavanju o nasilju u porodici, nasilju prema ženama i deci, partnerskom nasilju, kao i specifičnostima nasilja prema određenim grupama žena, poput maloletnica, Romkinja, žena sa invaliditetom, i sličnim. Prve Smernice objavljene su 2019.godine, dok je dopunjeno izdanje pripremljeno 2021.godine. 

Članice Grupe pripremile su ove smernice kao pomoć novinarkama i novinarima u svim segmentima njihovog rada – od ponašanja na terenu, preko odnosa prema žrtvama nasilja, direktnim i posrednim svedocima i svedokinjama, pa sve do izbora sagovornika i sagovornica, identifikacije adekvatnih institucija kojima bi trebalo da se obrate, kao i izbora preciznih formulacija koje mogu koristiti pri pisanju teksta i formulisanju naslova. Sve smernice pažljivo su osmišljene tako da budu u skladu sa Kodeksom novinara Srbije, i taj dokument predstavljao je osnovu za njihovu izradu. Cilj smernica jeste da ‒ s jedne strane ‒ bude unapređen kvalitet izveštavanja o ovoj temi, razrešene dileme na koje novinarke i novinari koji izveštavaju o ovom problemu često nailaze, ali i da bude izbegnut ili makar umanjen nivo traumatizacije žena sa iskustvom nasilja, koja nastaje kao posledica izloženosti javnosti.