NO obuka

Članice grupe sprovode jednodnevne i dvodnevne edukacije za koleginice i kolege, fotoreporterke i fotoreportere, kao i za studentkinje i studente novinarstva.

Edukacije se izvode prema modulima koji obuhvataju sledeće teme:

  1. Etično medijsko izveštavanje o nasilju prema ženama i rodno-zasnovanom nasilju;
  2. Etično medijsko izveštavanje o seksualnom nasilju i silovanju;
  3. Etično medijsko izveštavanje o rodno-zasnovanom nasilju koje je počinjeno vatrenim oružjem;
  4. Vođenje rodno osetljivog i etičnog intervjua sa osobama koje su preživele rodno-zasnovano nasilje;
  5. Bezbednost novinarki i mehanizmi zaštite;
  6. Briga o sebi i dobrobit novinarki i novinara koji izveštavaju o rodno-zasnovanom i nasilju u porodici.

Članice grupe takođe izvode radionice za fotografkinje i fotografe o fenomenu nasilja prema ženama i etičnom vizuelnom predstavljanju ovog problema, posebno u kontekstu medijskog izveštavanja.

Po potrebi se realizuju i kraće radionice i prezentacije.

Prijave i pitanja o obukama