NO baza

Fotografije i ilustracije u štampanim i digitalnim medijima koje prate izveštaje o nasilju prema ženama imaju značajnu ulogu u etičkom izveštavanju. Ilustracije koje prikazuju situacije nasilja, mesta zločina ili oružje kojim je nasilje počinjeno kod žena koje su bile izložene nasilju izazivaju strah i bes, umesto ohrabrenja, i mogu ih dodatno traumatizovati. Stoga je pored odgovornog izveštavanja o nasilju prema ženama, potrebno takođe i izbeći upotrebu fotografija i vizuelnih prikaza koji na neadekvatan i stereotipan način prikazuju nasilje, preživele/žrtve i nasilnike, i vizuelnim sredstvima poslati poruku o neprihvatljivosti nasilja, o kažnjivosti dela, pokazujući solidarnost sa onima koji su bili izloženi nasilju.

Grupa „Novinarke protiv nasilja prema ženama“, zajedno sa UNDP, Fondom B92 i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, inicirala je formiranje baze fotografija i ilustracija koje na odgovoran i etički način prikazuju problem nasilja, njegove oblike i reakcije na nasilje, i/ili su usmerene na osnaživanje i pokazivanje solidarnosti sa osobama koje su izložene nasilju. Baza je dostupna za besplatno korišćenje štampanim medijima i medijskim portalima kojima je cilj da kroz odgovorno izveštavanje doprinesu boljem razumevanju i prevenciji nasilja prema ženama.