Novinarke protiv nasilja prema ženama!

Grupa novinarki i urednica koje se organizovano, javno i glasno bore protiv nasilja prema ženama.

Grupa se zalaže da u medijskim izveštajima o nasilju prema ženama govorimo kao o društvenom problemu, da ukazujemo na njegove uzroke, jasno osuđujemo svaki oblik nasilja, i pozivamo na odgovornost počinioce i institucije nadležne za zaštitu od nasilja.

Grupu su 2017. godine formirali Program Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP i Fond B92 radi unapređenja medijskog izveštavanja o nasilju prema ženama u Srbiji, kojim će građankama i građanima biti pružene objektivne informacije o ovom društvenom problemu lišene senzacionalizma.

Smernice za medijsko izveštavanje

Smernice su praktičan vodič medijskim radnicama i radnicima kako da izveštavanjem doprinesu prevenciji nasilja prema ženama i edukuju javnost kroz etičko i informisano izveštavanje o ovom problemu. Smernice su razvijene na osnovu višemesečnih analiza i diskusija grupe „Novinarke protiv nasilja prema ženama”, a koja je nastala zahvaljujući UNDP Srbija i Fondu B92. Cilj smernica je da se unapredi kvalitet izveštavanja o ovoj temi, razreše dileme na koje novinarke i novinari koji izveštavaju o ovom problemu često nailaze, ali takođe da bude izbegnut ili makar umanjen nivo traumatizacije žena koje su imale iskustvo nasilja, kada se o rodno zasnovanom nasilju izveštava u medijima.

Usled uticaja na formiranje javnog mnjenja i snage za pokretanje promena u društvu, mediji imaju jednu od ključnih uloga u prevenciji i borbi protiv nasi­lja prema ženama. Oblikujući opštu sliku o ulozi žene, izgrađujući mišljenja i zauzimajući nedvosmislen stav prema rodno zasnovanom nasilju – štampa, elektronski mediji, kao i društvene mreže, mogu mnogo da pomognu u sprečavanju rodno zasnovanog nasilja, ili da bar ukažu na problem, otvore diskusiju, podignu nivo svesti i započnu promene.

"Vreme je surovo, a naša egzistencija često na samoj ivici. Jače smo od vremena i sigurnije u životu samo kada se držimo zajedno. Jedna drugoj koleginica, prijateljica i sestra."


Nataša Miljković

"Svet se menja udruženim nećutanjem!"

Branislava Antović

"Tu smo jedna za drugu! Mali, ali hrabar iskorak svake od nas, učinimo velikim korakom za sve nas!"

Jelena Zorić

"Ženska solidarnost je najmoćnija sila pomoću koje sve možemo osvojiti, zato je važno da se međusobno slušamo, razumemo i podržavamo. Budimo jedna drugoj megafon."

Iva Parađanin

"Nikada ne smemo da zaboravimo da svaki uspeh i slobodu koju imamo je zato što su neke žene pre nas napravile jedan stepenik više kako bismo se lakše popele na vrh te planine na kojoj sada stojimo."

Jovana Netković

"Pre nego što bilo šta kažemo javno o ženi koja je preživela nasilje treba najpre da se stavimo u njene cipele. Bez osuđivanja, budimo solidarni/e."

Tamara Srijemac

"Dužne smo da dignemo glas protiv nasilja i diskriminacije u ime svih koji su u ovom društvu obespravljeni, neprivilegovani, marginalizovani ili prosto nesvesni zla i problema kojima su okruženi."

Milica Kravić Aksamit

"Zapamti, žrtva nikada nije kriva za nasilje, odgovornost je uvek i isključivo samo nasilnikova. I zapamti - nisi sama!"

Tamara Urošević

"Prijavi nasilnika. Kad budeš spremna. I zapamti, nisi saučesnik, već žrtva!"

Ivana Mastilović Jasnić

"Nasilje prema ženama je društveni problem koji počiva na nejednakim odnosima moći između muškaraca i žena. Ustanimo protiv nasilja zbog žena koje dolaze."

Mileva Mališić

"Reci da si feministkinja s ponosom. To znači da si plemenita, hrabra, svoja i da imaš odgovornost za svet u kom živiš."

Miljana Nešković

„Bori se svaki dan za svoja prava istim žarom, da ne bismo morali da branimo i ono što su druge hrabre žene za nas osvojile”.

Ana Manojlović

„Ne boj se nikad da kažeš šta misliš. Ženski glas se još uvek tiše čuje, zato uvek budi glasna!”

Jovana Gligorijević

„Naša odluka da čujemo Drugu i izborimo se za prostor da se čuje njen glas - revolucionarna je”.

Sanja Pavlović